UltraWater Filter filtert PFAS PFOA PFOS GenX

PFOA, PFOS en GenX in ons drinkwater ?

PFAS: ze zijn overal in het nieuws als het gaat om waterverontreiniging.
Maar wat zijn het en waarom is het belangrijk om ze uit ons drinkwater te verwijderen ?
Per- en polyfluoralkylstoffen of PFAS, zijn een groep door de mens gemaakte chemicaliën waartoe PFOA, PFO, GenX en vele andere chemicaliën behoren.
PFAS wordt sinds de jaren veertig in verschillende industrieën over de hele wereld vervaardigd en gebruikt.

Beide chemicaliën zijn zeer persistent in het milieu en in het menselijk lichaam, wat betekent dat ze niet afbreken en zich in de loop van de tijd kunnen ophopen.

Volgens de EPA kan drinkwater een bron van blootstelling zijn in gemeenschappen waar deze chemicaliën de watervoorraden hebben vervuild. Gemeenschappen die getroffen zijn, zijn doorgaans verbonden aan een specifieke plaats, zoals een industriële installatie waar PFAS werden geproduceerd of gebruikt om andere producten te vervaardigen, of een olieraffinaderij, vliegveld of andere locatie waar PFAS werden gebruikt voor brandbestrijding.

PFOA, PFOS en GenX zijn in een aantal drinkwatersystemen aangetroffen als gevolg van plaatselijke verontreiniging.

Wat betekenen PFAS en PFOS voor mij?

Er zijn aanwijzingen dat blootstelling aan PFAS kan leiden tot nadelige gezondheidseffecten bij de mens. Als mensen of dieren PFAS binnenkrijgen (door voedsel of water te eten of te drinken dat PFAS bevat),

PFAS worden opgenomen en kunnen zich ophopen in het lichaam.
PFAS blijft lange tijd in het menselijk lichaam aanwezig.
Als gevolg hiervan kan het niveau van PFAS in hun lichaam toenemen tot het punt waarop mensen nadelige gevolgen voor de gezondheid ondervinden, omdat mensen in de loop van de tijd vanuit verschillende bronnen aan PFAS worden blootgesteld.

Hoe schadelijk zijn PFOA en PFOS ?

Uit onderzoek blijkt dat PFOA en PFOS bij proefdieren reproductieve en ontwikkelingseffecten, lever- en niereffecten en immunologische effecten kunnen veroorzaken.
Beide chemicaliën hebben in dierstudies tumoren veroorzaakt.
De meest consistente bevindingen uit epidemiologische onderzoeken bij mensen zijn verhoogde cholesterolwaarden onder blootgestelde bevolkingsgroepen, met beperktere bevindingen met betrekking tot:
Geboortegewichten van baby's
Effecten op het immuunsysteem
Kanker (voor PFOA)
Verstoring van het schildklierhormoon (voor PFOS)

Hoe kan je jezelf beschermen tegen PFAS ?

Hoe kan ik mezelf en mijn gezin beschermen tegen deze vervelende chemicaliën?
AlkaViva heeft onlangs de testresultaten van hun Wateralkalizer H2 met Zerowaterfilter bijgewerkt,
waaruit een vermindering van 249 verontreinigende stoffen blijkt (voorheen 172), inclusief PFOAS.
De testresultaten kunt u hier bekijken. (pdf) [254 KB]